Przypominamy, że od września 2020 istnieje możliwość dokonania zwroty przez serwis www.szybkiezwroty.pl. Wystarczy wejść na stronę główną, wybrać nasz sklep z listy i wypełnic formularz. Serwis wygeneruje odpowiedni kod, z którego pomocą będą Państwo mogli wysłać nam zakup spowrotem za pomocą paczkomatu.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy,  z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   LOMAN Sp. z o.o., ul. Wapienicka 20, 43-382 Bielsko-Biała,  anna@loman.pl.
–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci (*) __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
–   Data odbioru(*) / data zawarcia umowy __________________________________________________________________
–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)____________________________________________________
–   Adres konsumenta(-ów)___________________________________________________________
–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
_________________________________________________________________________________
–   Data___________________________________________________________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.