Chocolato

195 120!!

Cremisi

180 95!!

Metallo

195 120!!

Elisir

180 95!!

Lapis

69 50!!

Komin z wełny na sezon 2020
Tortora

180 95!!

Velato

180 95!!

Sogno

180 95!!

Begonia

180 95!!

Cenere

180 95!!

Lavanda

60 50!!

Eliotropo

180 95!!

Ciliegia

180 95!!

Firenze

60 50!!

Ciliegia

60 50!!

Sacco

60 50!!

Velato

60 50!!

Iris

60 50!!