1. Sklep Piumo.pl jest oficjanym sklepem internetowym firmy LOMAN.
 2. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie wyprodukowane są przez firmę LOMAN, posiadają oryginalne metki i opakowania firmowe.
 3. Właścicielem sklepu Piumo.pl jest 

  LOMAN sp. z o. o.
  ul. Wapienicka 20
  Tel. (33) 812 62 94
  Konto bankowe nr 70 1140 1049 0000 2054 2400 1013

 4. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem kuriera GLS. Koszt przesyłki pokrywa sprzedawca. Decydując się na opłatę za pobraniem, prosimy uwzględnić dodatkowy koszt przysyłki w wysokości 5,5 zł.
 5. Realizujemy zamówienia na terenie Polski i inych krajów Unii Europejskiej.
 6. Prosimy o nieskładanie zamówień, których nie mają Państwo zamiaru zrealizować lub odebrać. W świetle prawa zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty za zamówiony towar !
 7. W trosce o dobro użytkowników wszystkie IP oraz numery komputerów i czas transmisji są rejestrowane.ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW 

 1. Warunki sprzedaży
 2. Warunki użytkowania


Warunki sprzedaży

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez firmę

LOMAN spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
ul. Wapienicka 20 
43-382 Bielsko-Biała 
Tel. (33) 812 62 95 
Nip 5472078236

wszystkich zamówień składanych przez Klientów i wszystkich umów zawieranych między firmą, a Klientem w odniesieniu do produktów i usług oferowanych w witrynie www.piumo.pl.

Definicje

 1. Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.piumo.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary Klientom;
 3. Sprzedawca - LOMAN sp. z o. o., 43-382 BIELSKO-BIAŁA UL. Wapienicka 20, NIP 5472078236
 4. Towary - towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

Ceny

Produkty prezentowane na stronie sklepu, nie stanowią oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego. Wszystkie ceny na niniejszej stronie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki bezpośrednio. Koszty wysyłki są pokrywane przez Sprzedawcę.

Zapłata

Dopuszczalne sposoby płatności to:

 1. Zamówienie opłacone za pomocą przelewu na konto bankowe sklepu: 70 1140 1049 0000 2054 2400 1013 uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili zaksięgowania środków na koncie.
 2. Zamówienie w opcji za pobraniem jest przekazane do realizacji natychmiast po zarezerwowaniu odpowiednich produktów na stanach magazynowych.

Realizacja zmówienia

 1. Zamówienia można składać na 3 sposoby:
  • Poprzez stronę internetową sklepu www.piumo.pl. Ten sposób zakupu daje dostęp do promocji organizowanych przez sklep w tym otrzymania kuponów rabatowych, które umożliwiają dokonywanie tańszych zakupów.
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna@loman.pl.
 2. Dokonanie transakcji zakupu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego na potrzeby realizacji transakcji oraz akceptacją polityki prywatności i ochrony danych osobowych opublikowanej na stronie polityka prywatności.
 3. Zamówione w sklepie towary są dostarczane w terminie zgodnym z informacją o dostępności prezentowaną w opisie produktu, jednak najczęściej realizacja zamówienia jest dokonywana w czasie 48 godzin. Możliwe jest to dzięki temu, iż posiadamy własny magazyn, z którego zamówienia są realizowane.
 4. Możemy odmówić realizacji zamówienia, którego nie dało się potwierdzić w ciągu trzech dni od złożenia zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu . Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  • częściowa realizacja w różnych terminach dostawy - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zobowiązany do zrealizowania zamówienia na towary niedostępne terminie uzgodnionym z Klientem,
  • wysyłka w późniejszym terminie - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia w pełni kompletnego lecz w terminie późniejszym od deklarowanego,
  • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
  Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od anulowania całości lub części zamówienia przez Klienta, Sklep zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. W przypadku niedostępności towaru w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail).
 7. Wszystkie złożone w sklepie zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej (system sklepu automatycznie informuje Kupującego o poszczególnych etapach realizacji zamówienia).

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania przez sklep potwierdzenia zamówienia lub otrzymania zapłaty na konto sklepu

Dostawa i czas realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania przez sklep potwierdzenia zamówienia lub otrzymania zapłaty na konto sklepu piumo.pl. Na termin doręczenia przesyłki składa się czas realizacji zamówienia przez sklep piumo.pl + czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

Przekazywanie danych

Obsługa administracyjna i realizacja zamówień może wiązać się z koniecznością przekazania określonych informacji o transakcjach i danych osobowych do serwerów lub baz danych znajdujących się na terenie Polski i zagranicą.

Gwarancja

W miarę możliwości:

 1. do przesyłanego towaru należy dodać zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód jego zakupu w postaci oryginału paragonu.
 2. Towar dostarczany powinien być do oględzin czysty.

Dopełnienie powyższych wymogów nie stanowi warunku koniecznego rozpatrzenia reklamacji, ale może wpłynąć na szybkość jej załatwienia. Do rozpatrzenia reklamacji sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki.

Towar odesłać należy na adres:
LOMAN sp. z o. o.  - piumo.pl
ul. Wapienicka 20, 
43-382 Bielsko-Biała
Przesyłki wysyłane na koszt firmy LOMAN nie będą odbierane!

W momencie, gdy zgłoszenie reklamacyjne zostanie pozytywnie rozpatrzone klientowi przysługuję prawo do zwrotu poniesionych kosztów wysyłki.

Towar niezgodny z umową:

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Zwrot wszelkich kwot, należnych Klientowi w przypadku uznania sprzedanego towaru za niezgodny z umową, zostanie dokonany niezwłocznie,  nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty stwierdzenia niezgodności przez Sprzedawcę (z uwzględnieniem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową). Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

Prawo do zwrotu:

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania zamówionego towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Klientowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

W miarę możliwości:

 1. w oświadczeniu o odstąpieniu należy wskazać oczekiwany sposób przekazania należnych Klientowi środków pieniężnych (np. podanie nr konta)
 2. zwracany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem dokonania transakcji (paragonem, wyciągiem przelewu bankowego lub potwierdzeniem płatności ).

Przy czym dopełnienie powyższych wymogów nie jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień Klienta, o których mowa w niniejszym akapicie, ale może przyspieszyć załatwienie sprawy przez Sprzedawcę.

Towar odesłać należy na poniższy adres siedziby firmy z dopiskiem ZWROT

LOMAN sp. z o. o.  - piumo.pl
ul. Wapienicka 20, 
43-382 Bielsko-Biała

Przesyłki wysyłane na koszt firmy LOMAN nie będą odbierane.

Prawo właściwe

Oferty składane przez firmę LOMAN, zamówienia Klientów i umowy zawierane między firmą a Klientami w sprawie świadczenia usług i dostarczania produktów podlegają prawu polskiemu.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2015. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Warunki sprzedaży sklepu internetowego. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia. O wszelkich zmianach warunków sprzedaży będziemy informować z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem wysyłając stosowną informację na adres e-mail klientów.Warunki użytkowania

Witamy w piumo.pl! Nasze produkty i usługi są świadczone i dostarczane na warunkach opisanych poniżej. Korzystanie z witryny WWW jest równoznaczne ze zgodą na te warunki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Właścicielem i operatorem tej witryny WWW jest firma LOMAN.

Prywatność

Należy zapoznać się z naszą Polityką Ochrony Prywatności, w której opisano stosowane przez nas zasady ochrony prywatności.

Licencja i dostęp do witryny WWW

Firma udziela użytkownikowi, jako jej klientowi, ograniczonej, możliwej do wycofania licencji na dostęp do witryny WWW i osobiste korzystanie z niej. Użytkownikowi nie wolno jednak:

 • reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać witryny WWW, ani jakichkolwiek obrazów produktów, wykazów produktów, opisów produktów, cen, układów stron, wyglądu stron, dekoracji handlowych, znaków towarowych, logo lub innych treści ("Treści Witryny WWW") do jakichkolwiek celów o charakterze komercyjnym, z wyjątkiem wyraźnie dozwolonych;
 • używać jakichkolwiek meta-znaczników, terminów wyszukiwania, terminów kluczowych lub podobnych wyrażeń zawierających nazwę witryny WWW lub znaki towarowe używane w witrynie;
 • uczestniczyć w działaniach zakłócających działanie witryny WWW lub możliwość korzystania z niej przez innych użytkowników; modyfikować, odtwarzać (ang. reverse engineer), dekompilować lub dezasemblować rozwiązań technicznych używanych do realizacji witryny lub usług oferowanych w witrynie, ani tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;
 • używać robotów, spiderów lub narzędzi bądź procesów do eksploracji lub wyodrębniania danych w celu monitorowania, wyodrębniania lub kopiowania Treści Witryny WWW (o ile nie wynika to z działania internetowych "wyszukiwarek", liczników odwiedzin i podobnych rozwiązań technicznych);
 • wspomagać podmiotów trzecich w działaniach zakazanych przez niniejsze Warunki Użytkowania bądź zachęcać do podejmowania takich działań.

Prawa autorskie

Cała Treść Witryny WWW jest własnością firmy lub jej dostawców treści i podlega ochronie z mocy międzynarodowego prawa autorskiego. Zakup jakichkolwiek produktów nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych produktów. Elementy Treści Witryny WWW, które nie stanowią własności firmy, są używane za zgodą ich właścicieli. Układ i kompilacja elementów Treści Witryny WWW jest wyłączną własnością firmy i podlega ochronie z mocy międzynarodowego prawa autorskiego. Wszelkie oprogramowanie używane w witrynie WWW jest własnością firmy lub jej dostawców oprogramowania i podlega ochronie z mocy międzynarodowego prawa autorskiego.

Znaki towarowe

Określone elementy graficzne, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług są znakami towarowymi, znakami usług lub dekoracją handlową firmy. Znaków towarowych i dekoracji handlowej firmy nie wolno używać do jakichkolwiek celów komercyjnych lub innych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.

Przestrzeganie praw autorskich i ochrona znaków towarowych; skargi

Firma honoruje prawa własności intelektualnej innych osób. Każdy, kto uważa, że jego dzieło zostało skopiowane lub wykorzystanie w witrynie WWW w sposób naruszający prawo autorskie lub prawo do znaku towarowego, proszony jest o powiadomienie firmy zgodnie z procedurą opisaną w następnym punkcie. Z wyjątkiem nielicznych przypadków uregulowanych stosownymi umowami firmę nie powiela ani nie wytwarza produktów oferowanych w swojej witrynie WWW, lecz nabywa produkty bądź licencje od dostawców, którzy oświadczają, że mają prawo do zezwolenia firmie na eksponowanie i sprzedaż produktów w witrynie WWW. Po otrzymaniu zgłoszonej w dobrej wierze skargi w sprawie naruszenia praw osób trzecich lub po stwierdzeniu w inny sposób faktycznego lub domniemanego naruszenia firma usunie produkty faktycznie lub potencjalnie naruszające prawa osób trzecich i/lub zaprzestanie sprzedaży tych produktów na czas prowadzonego przez firmę dochodzenia.

Każdy, kto uważa, że jego dzieło zostało skopiowane lub wykorzystanie w witrynie WWW w sposób naruszający prawo autorskie lub prawo do znaku towarowego, proszony jest o kontakt anna@loman.pl.

Korzystanie z usług przesyłania wiadomości

Użytkownik zobowiązuje się nie używać witryny WWW do wysyłania, przekazywania ani udostępniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści, które

 • są sprzeczne z prawem, wyrządzają szkodę, są obsceniczne, szerzą nienawiść, stanowią groźby, mają charakter nękania, oszczerstwa, molestowania, pomówienia, naruszają prywatność innych osób lub są w inny sposób sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
 • naruszają prawa własności intelektualnej innych podmiotów;

Korzystanie z niektórych innych usług

Użytkownikom witryny WWW firma oferuje określone usługi, w ramach, których wykorzystywane są obrazy produktów firmy. Są to między innymi usługi "Wyślij znajomemu", "Poleć innym". Obrazy produktów udostępniane za pośrednictwem tych usług są chronione z mocy międzynarodowego prawa autorskiego i nie mogą być używane do jakichkolwiek innych celów. Użytkownikom tych usług nie wolno:

 • przerabiać ani modyfikować obrazów produktów bądź manipulować nimi;
 • wykorzystywać obrazów produktów w formie innej niż udostępniona przez firmę;
 • powielać obrazów produktów w sposób inny niż przewidziany w ramach danej usługi;
 • usuwać kodów lub informacji identyfikujących z obrazów produktów;
 • dezaktywować łączy powiązanych z obrazami produktów lub powodować, by łącze powiązane z obrazem produktu kierowało do miejsca innego niż witryna WWW firmy.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma nie ponosi odpowiedzialności za to, czy witryna WWW, jej serwery lub wiadomości e-mail wysyłane z witryny będą wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia witryny WWW, w tym w szczególności za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wynikowe i odszkodowania karne. Niektóre systemy prawne nie dopuszczają ograniczeń zawartych w niniejszej klauzuli. W wypadku obowiązywania takiego systemu prawnego niektóre lub wszystkie powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, a użytkownik może mieć dodatkowe uprawnienia.

Prawo właściwe

Oferty składane przez firmę LOMAN, zamówienia Klientów i umowy zawierane między firmą a Klientami w sprawie świadczenia usług i dostarczania produktów podlegają prawu polskiemu. Wyłącznie właściwe dla rozstrzygania wszelkich sporów między firmą a Klientami w związku z naszymi produktami i usługami są sądy Powszechne.